Cyceron
"Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy."

Terminarz klasyfikacji

Konsultacje przedmiotowe odbędą się 18 maja 2011 r. w godzinach od 1730 do 1930 .

Do dnia 14 maja 2011 r. należy powiadomić pisemnie ucznia i rodziców o rocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

Do dnia 14 maja 2011 r. należy powiadomić ustnie ucznia o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenie  z zachowania.

Do 9 czerwca 2011 r. należy wystawić oceny niedostateczne oraz ocenę z zachowania.

Pozostałe oceny wystawione powinny być do 13 czerwca 2011 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 16 czerwca 2011 r.